Computer Circuit Board

TJENESTER

Control Solutions kan bistå med følgende tjenester

 
Hand on Laptop
Man Hands On Keyboard
writing on computer

PROSJEKTOPPFØLGING

Vi hjelper deg få prosjektene i mål.

Prosjektoppfølging og rapportering av fremdrift underveis i prosessen.

Vi kan følge prosjektet gjennom hele livsløpet.

AUTOMASJONSTJENESTER

Vi tar på oss programmering og design av kontrollsystemet ditt.

Kan både tegne, programmere og utvikle HMI/Scada

SUPPORT

Trengs det hjelp på kort varsel eller en kunde som har behov for bistand så kan vi hjelpe med det.

Trenger du hjelp med å ta viktige avgjørelser. Kontakt oss i dag og vi vil gi deg rådene du trenger for å komme i mål.

PROSJEKTOPPFØLGING

Tilstede underveis

Ved å bruke vår ekspertise i et prosjekt kan vi bidra med å få prosjektet fullført i tide og til ønsket kost.

Forprosjekt/Tilbud

Vi kan være en aktiv deltaker i en forprosjekt fase der vi kan være med å  utforme prosjektunderlag for kontrollsystemet i henhold til kundespesifikasjon. Vi kan også være med å gi kost/timesestimat.

Prosjektfase

I prosjekt/engineeringsfasen kan vi ha rollen som overordnet lead for kontrollsystemleveransen, og holde oversikten over at alt arbeid blir utført i henhold til spesifikasjon.

Kan i en slik rolle ha ansvar for flere andre utførende ressurser.

Test/oppstartsfase

Under test og oppstartsfasen kan vi være med å utforme testplaner, sette sammen personellbehov under denne fasen og være kontaktpunkt for de henvendelser som kommer angående kontrollsystemet og dets funksjoner.

VR Games
 
Powerful Computer

AUTOMASJONSTJENESTER

Vi dekker dine behov

Vi tilbyr tjenester innen de fleste områder innen automasjon og automatisering.

Oppgradering av eksisterende maskiner/anlegg

En kjent sak er at mange maskiner varer lenger enn enkeltkomponenter.  For å forlenge levetiden på en maskin, kan vi derfor tilby å oppgradere kontrollsystemet på eksisterende maskiner, der vi bytter ut kritisk hardware med nye komponenter. Det kan være enten å bytte ut til en nyere PLS, Frekvensomformer, og enten oppgradere eller tilføre en touchskjerm til maskinen for å kunne gi en bedre brukeropplevelse.

Utføre engineering arbeid på nye leveranser

PLS

Vi kan programmere PLS for styring av alt i fra enkeltmaskiner, eller hele fabrikker, om det skal være en tråler, prosessanlegg eller innfrysningsanlegg.

Vi har lang erfaring med:

- Sysmac Studio

- CX-Programmer

Vi har noe erfaring med

- Saia PG5

- Siemens TIA portal

HMI/Scada

Vi kan utforme brukerinterface til bruk i touchskjermer eller scada system.

Vi har lang erfaring med:

- E-Designer

- IX-Developer

- Sysmac Studio

Vi kurser oss nå i:

- Unitronics

- Ignition

Tegne El-skjema

Vi har muligheten til å kunne tegne elskjema for dine behov.

Vi har kjennskap til

- PC-Schematic

d

 
customer-service--4-_edited.jpg

SERVICE

Hjelp på kort tid

Vi har mye ekspertise og erfaring med kundekontakt, feilsøking og problemløsing.

Tilgjengelig for dine kunder

Vi kan være med å hjelpe deg med å supportere dine kunder, der egne ressurser ikke strekker til eller at nødvendig kompetanse ikke er tilgjengelig.

Om det er interessant å kunne bruke oss på slike oppdrag, ta gjerne kontakt på forhånd slik vi har deres kontaktinfo og firma registrert i våre systemer på forhånd.

Vi kan da være behjelpelig på både telefon, epost og via fjerntilkobling.

Fjerntilkobling

For at vi skal kunne bistå deres kunder remote for å feilsøke på enten PLS eller touchskjermer, så trenger vi å få tilgang til VPN forbindelsene. Om det ikke eksisterer en remote forbindelse, så kan vi bistå med å etablere en forbindelse. Vi bruker eWon som vår foretrukne remote forbindelse på våre egne leveranser, om du har egne preferanser så kan vi tilrettelegge for det.

Telefonsupport

Vi kan snakke med deres kunde angående problemet de har med sitt kontrollsystem for å avklare problemet, og finne rotårsaken til problemet de opplever. Er en fordel å ha tilgang til skjemasett, før man går i gang med telefonsupport, men ikke et krav.