TEAMET

Bli kjent med oss i Control Solutions

Både Richard og Thomas har jobbet innen automasjon og kontrollsystemer i hele sine karrierer og har mye erfaring i disse fagfeltene.

Richard.jpg

RICHARD GISKE

CEO / Daglig Leder

Erfaring

Richard har over 10 års erfaring med kontrollsystem leveranser av fabrikker og maskiner til trålere, linebåter, pelagiske fiskemottak, innfrysningsanlegg, feilsøking og prototypeutvikling.

Utdannet Bachelor of Automation ved NTNU Ålesund

Gruppeleder

Fra tidligere arbeidsgivere har Richard vært gruppeleder med personalansvar for 12 system and control ingeniører.

Hovedoppgavene var ressursplanlegging, oppfølging av prosjektfremdrift, verifisering av prosjekter for salgsavdeling, opplæring og rekruttering.

Senior system and control ingenør

Ansvar for verifisering mot salg, valg av løsninger, utvikling av prototyper, oppfølging av tildelte

prosjekter og remote support under oppstart.

Kontaktinfo

Richard@control-solutions.no

+47 988 92 186

20210419_201022_edited_edited.jpg

THOMAS HØYBAKK NYBØ

CTO / Teknisk Leder

Erfaring

Thomas har bakgrunn elektrobransjen med over 10 års erfaring innen installasjon og service hovedsakling i maritim industri. Han har også jobbet mye med avanserte prosess systemer (fiskeolje, fiskemel o.l) samt brønnsystemer for brønnbåter og CIP-vask. Innen kontrollsystem har han jobbet med design og innkjøring av større scada-systemer, programmering, nettverksdesign (OT cyber security), utvikling av gode brukergrensesnitt, idriftsettelse av kompliserte sammensatte anlegg.

Har vært borti mange spesielle anlegg, gamle og nye hvor nedetid er kritisk, og har derfor blitt en spesialist på feilsøking og service.

Utdannet Bachelor of informatikk og automatisering ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Senior system and control ingeniør

Fra tidligere arbeidsgivere har Thomas jobbet som senior ingeniør innen industrielle kontrollsystem, med særlig ansvar for standardisering, kvalitetssikring og opplæring av nye ansatte, i tillegg til øvrige ingeniøroppgaver.

Kontaktinfo

Thomas@control-solutions.no

+47 997 48 805