Control Solutions AS
Konsulenter med spesialisering innen industrielle kontrollsystemer, automatiserte løsninger, Scada, PLS, HMI, Programmering og prosjektoppfølging.